“Gör som jag - Var med i A-Kassan för din egen trygghets skull!”
Staffan Eriksson - OKQ8 Karlstad

Om Medlemskap

En av de viktigaste försäkringar du kan ha som egen företagare är arbetslöshetsförsäkringen som ger ersättning om du blir arbetslös. Den grundar sig å tidigare inkomst, och om du uppfyller alla villkor kan den uppgå till 80 % av inkomsten. Taket är för närvarande 910 kr/dag


Lagen om arbetslöshetsförsäkring är densamma för alla A-kassor, men du bör vara medlem i Sveriges Entreprenörers A-kassa om du är franchisetagare eller ägare/delägare till företag som säljer och/eller distribuerar drivmedel eller övriga petroleumprodukter. har du en likartad verksamhet eller är anställd familjemedlem är du också välkommen att bli medlem.


Många tror att det räcker att företaget är medlem i en företags- eller branchorganisation för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, men så är det inte. Det krävs personligt medlemskap i en A-kassa för att kunna få inkomstrelaterad ersättning.


Läs mer om tidrapportering (kassakort) och utbetalning